logo

اخبار

بی پولی یکی از عوامل اصلی تورم ایران است

بی پولی یکی از عوامل اصلی تورم ایران است

طی گزارش های خبرگزاری تسنیم از مسعود خوانساری، وی اظهار داشت: جهت پیشبینی وضعیت اقتصادی جهان در سال های اخیر میتوان به قیمت نفت و... مراجعه نمود تا میزان تورم را متوجه شد. او در ادامه اظهار کرد: تورم چالشی است که در چندین دهه اخیر کشور را به خود مشغول کرده است که از مشکلات اساسی مردم و کشور می باشد، البته جوانان و افراد زیادی را از زندگی و آرزو هایشان عقب انداخته است. این موضوع در افزایش فقر و تنش های اقتصادی، نقش بسزایی داشته که در 20سال اخیر تورم رو به افزایش رفته است و رشد صودی داشته. 

رئیس اتاق تهران تاکید کرد: برپا کردن صندوق بین المللی پول یک دستورالعمل عالی و ناب می باشد که در صورت قرار گرفتن و عمل کردن دولت به این قوانین نتایج خوبی میتوان دریافت کرد و میزان تورم را کاهش داد. 

زمان انتشار مطلب 25 آبا 1401

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است