logo

اخبار

تامین ماشین آلات صنعتی از جانب ترکیه

تامین ماشین آلات صنعتی از جانب ترکیه

از آنجایی که کیفیت ماشین آلات صنعتی در زمینه اقتصادی میتواند کمک بسیاری کند، رئیس اتاق بازرگانی البرز در این رابطه اظهار کرد: بخش بازرگانی ترکیه با ظرفیت های کشور ایران کاملا آشنا است و میتواند تاثیر بسزایی در رشد صعودی بخش تجاری و ماشین آلات صنعتی ایران داشته باشد. او در ادامه به برگزاری نشستی به منظور مراودات اقتصادی و دریافت قطعات یا ماشین آلات صنعتی از ترکیه در خواست داد و همچنین افزود: هدف اصلی برگزاری این نشست، به منظور آشنایی بیشتر این دو کشور در امور اقتصادی و تولیدی و همچنین همکاری و یا مشارکت در امور تولید دستگاه های صنعتی می باشد. 

همچنین یدالله مالمیر دبیر دبیرخانه مشترک در ادامه گفت: شاهد رشدی صعودی صنعت نساجی ایران در زمینه دستگاه های صنعتی هستیم و این رشد همانند کشور ترکیه، در سطوح بالا قرار دارد و این نشان دهنده این است که ما قابلیت همکاری با کشور ترکیه را در این زمینه خواهیم داشت. 

زمان انتشار مطلب 17 آبا 1401

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است