logo

اخبار

دستکاری در قیمت منابع صنعتی و معدنی

دستکاری در قیمت منابع صنعتی و معدنی

طی گزارش های خبرگذاری ایرنا با رضا محتشمی پور، وی گفت: امروز که در یازدهمین نمایشگاه بین المللی حضور داشتیم، شاهد شرایطی بودیم که بیش ازنیمی از سرمایه ها مربوط به بخش معدن، وارد بخش ساخت شده اند. همچنین در ادامه گفت: برای خارج شدن از همچین شرایط سخت و دشواری با مشکلاتی جدی روبه رو خواهیم شد. دشوار بودن شرایطی که پیش خواهد آمد، به دلیل سختگیری های بیش از حد از جانب برخی افراد وزارت خانه می باشد که قیمت های منابع معدنی و صنعتی را تغییر دهیم. او گفت انجام این عملیات امری ناپسند می باشد. 

در خصوص گفتگوهای اخیر خبرگذاری ایرنا با معاون وزیر صمت، وی گفت: طی سال های گذشته با حمایت تعدادی از کارخانه های داخلی در باب تغیر قیمت، با سختگیری های جدی مواجه شدند. این انحصار های پی در پی، سبب شده تا ماشین آلات صنعتی به صورت غیر فعال بر روی هم متراکم شود. 

در این بین مقام مسئول بازگو کرد: طبق سیاست های برگرفته شده جهت برداشتن محدودیت از روی ماشین آلات داخلی و پی جویی ها نشان می دهد که تعداد تامین نیاز از طریق واردات رو به رشد می باشد اما باید توجه داشت که تخفیف های پی در پی سبب فساد شده و اوضاعی وخیم رقم می زند.  

زمان انتشار مطلب 11 مهر 1401

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است