logo

اخبار

طرح های نیمه تمام صنعتی در سال 1400

طرح های نیمه تمام صنعتی در سال 1400

به گزارشات داده شده از طرف وزارت صنعت معدن و تجارت ، نشان دهنده این است که سه درصد از طرح ها در پایان دی ماه سال قبل بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند. بنا به این امار از بین 61 هزار و 729 طرح در دست اجرا در تا پایان دی ماه سال قبل ، چیزی نزدیک به 52 هزار و 140 طرح معادل 74.5 درصد کل طرح ها کمتر از 20 درصد پیشرفت فیزیکی ، 7814 طرح معادل 12.7 درصد بین 20 تا 80 درصد و 1775 طرح معدل 2.9 درصد ک طر ها بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند .

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک در سال گذشته مسائلی در باره تحریم و تامین نقدینگی را در بالا بودن تعداد طرح ها با پیشرفت فیزیکی کمتر از 20 درصد تاثیر گذار دانسته  و گفته بود که بعضی از ان هم زیاد مهم نبودند فقط میخواستند زمین را تا موقعی که نرخ ان بالا برود نگهدارند. بیشترین طرح های در دست اجرا طرح هایی هستن که اشتغال 10 تا 50 نفر کارکن بوده که 38 هزار و874 طرح معدل بیشتر از نیمی از کل طرح ها را در بر میگیرد. 16 هزارو 965 طرح در دست اجرا نیز کمتر از 10 نفر کارکن دارند. تعداد طرح‌های با ۵۰ تا ۱۰۰ نفر کار کن و بیش از ۱۰۰ نفر کارکن نیز به ترتیب ۳۶۰۷ طرح و ۲۲۸۳ طرح بوده است. احتمال داده شده است که مجوعه سرمایه های در دست اجرا تا پایان دی نیز بیش از 2213هزار میلیارد تومن بشود. در استان ها از بین 61 هزار و 729 طرح در دست اجرا ، 4849 طرح در یزد ، 421 طرح در خراسان رضوی و 3838 طرح در سمنان در دست اجراست و در بین استان ها کمترین طرح در کهگیلویه و بویر احمد ،ف ایلام و گیلان هستند که به ترتیب با 352 ، 434 و 568 طرح است .

 

 

زمان انتشار مطلب 22 مرد 1401

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است