logo

اخبار

نحوه عملکرد بانک های خصوصی

نحوه عملکرد بانک های خصوصی

یکی از تاثیرگزار ترین پروژه هایی که مربوط به اقتصاد است، نحوه عملکرد بانک های خصوصی می باشد. طی مذاکرت وزیر اقتصاد در رابطه با وضعیت بانک های خصوصی وی گفت: تمام بانک های خصوصی باید بدانند که جزو مهم ترین شبکه های داخلی برای پیشرفت کشور هستد و انتظار میرود تا عملکرد آنان موجب رضایت باشد تا نارضایتی. 

طی گزارشات خبرگزار تسنیم با سید احسان خاندوزی: طی پیگیری های انجام شده برخی مشکلات اقتصادی برطرف شده است. وی افزود: با دستور مقامات بالا بر آنیم که این مشکلات اقتصادی را برطرف کنیم. 

خاندوزی، در رابطه با سخنان نماینده مردم جهت شعبه های گوناگون بانک ها در شهر های کوچک اطلاع داد. وی در ادامه گفت: تمام مشکلات مردم جهت فاصله شعبه ی بانک ها و عدم توازن را برطرف کند.  

زمان انتشار مطلب 02 آبا 1401

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است