logo

اخبار

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز سه شنبه 13 اردیبهشت 1401

دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۸۲ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۲۷,۹۸۰ تومان معامله شد.

دلار در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۹۳ تومان افزایش، ۲۵,۷۵۵ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در بازار متشکل با افزایش ۰.۷۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲۵,۶۸۵ تومان معامله شد.

دلار در سامانه سنا در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۶۱ تومان افزایش، ۲۵,۷۰۶ تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۲۰۱ تومان کاهش، ۲۱,۷۴۰ تومان نرخ گذاری شد.

هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱,۲۹۶,۸۰۰ تومان معامله شد.

هر مثقال طلا 18 عیار با کاهش ۰.۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۶۱۴,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر اونس طلا با کاهش ۰.۲۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۶۳ معامله شد.

سکه امامی با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.

نیم سکه در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۷,۳۵۵,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.

ربع سکه با کاهش ۱.۳۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴,۲۵۲,۰۰۰ تومان معامله شد.

هر سکه گرمی با افزایش ۱.۷۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۷۰۲,۰۰۰ تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۲۹۶ تومان کاهش، ۲۹,۴۵۷ تومان نرخ گذاری شد.

یورو در صرافی ملی در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۵۳۵ تومان کاهش، ۲۸,۲۸۶ تومان نرخ گذاری شد.

دینار عراق در بازار روز قبل نسبت به ۳ روز پیش، با ۰ تومان بدون تغییر، ۱۹ تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۵ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۷,۷۴۰ تومان معامله شد.

بیت کوین با کاهش ۰.۹۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳۸,۴۴۱ معامله شد.

یوان چین با افزایش ۰.۸۳ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۴,۳۰۶ تومان معامله شد.

لیر ترکیه با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۳ روز پیش، ۱,۹۱۰ تومان معامله شد.

 
  قیمت بروزرسانی
دلار در بازار آزاد 27,980.00 تومان روز قبل
دلار در صرافی ملی 25,755.00 تومان روز قبل
دلار در بازار متشکل 25,685.00 تومان روز قبل
دلار در سامانه سنا 25,706.00 تومان روز قبل
دلار کانادا 21,740.00 تومان روز قبل
گرم طلا ۱۸ عیار 1,296,800.00 تومان روز قبل
مثقال طلا 18 عیار 5,614,000.00 تومان روز قبل
اونس طلا 1,863.30 دلار 18:00
سکه امامی 13,200,000.00 تومان روز قبل
نیم سکه 7,355,000.00 تومان روز قبل
ربع سکه 4,252,000.00 تومان روز قبل
سکه گرمی 2,702,000.00 تومان روز قبل
یورو در بازار آزاد 29,457.00 تومان روز قبل
یورو در صرافی ملی 28,286.00 تومان روز قبل
دینار عراق 19.00 تومان روز قبل
درهم امارات (حواله) 7,740.00 تومان ۲ روز پیش
بیت کوین 38,441.00 دلار 18:00
یوان چین 4,306.00 روز قبل
لیر ترکیه 1,910.00 تومان روز قبل
 
زمان انتشار مطلب 13 ارد 1401

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است