logo

اخبار

شرایط انتقال دانشجویان پزشکی اوکراین به داخل کشور

شرایط انتقال دانشجویان پزشکی اوکراین به داخل کشور

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت از شرایط انتقال دانشجویان پزشکی اوکراین برای ادامه تحصیل در کشور خبر داد.
به گزارش ثریا دکتر کاظم قهرمان زاده با اعلام این خبر گفت: دانشگاه‌های کشور اوکراین از سال ٢٠١٠ از فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت بهداشت خارج شده‌اند و در سال ٢٠١٧ دو دانشگاه کارازین خارکف و تاراس شفچنکو در فهرست دانشگاه‌های مورد تأیید قرار گرفتند و بعد از آن تاریخ، دانشگاه‌های این کشور بر اساس استانداردهای علمی از لیست تأیید وزارت بهداشت خارج شدند.

به گفته رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت، تاکنون ٣٢٢ درخواست انتقال دانشجویان ایرانی اوکراین به داخل کشور در سامانه ثبت شده و از این تعداد، ۱۶۰ نفر صلاحیت شرکت در امتحان ارزشیابی سال جاری را دارا هستند.

قهرمان زاده گفت: با آن دسته از دانشجویانی که در دانشگاه‌های مورد تأیید مشغول به تحصیل و حائز شرایط انتقال هستند و تاکنون به هر دلیل متقاضی انتقال نبوده‌اند؛ پس از ثبت درخواست طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

به گفته رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت،، آزمونی که جهت ارزیابی علمی دانشجویان توسط شورای‌عالی برنامه ریزی به تصویب رسیده است در دیماه ١۴٠١ برگزار خواهد شد، کسب نمره حد نصاب قبولی جهت اخذ پذیرش از دانشگاه‌های داخل در این آزمون الزامی است.

قهرمان زاده گفت: با توجه به جنگ در کشور اوکراین، مطابق رایزنی‌های انجام شده، دانشگاه‌های کشورهای اروپایی همسایه نسبت به پذیرش دانشجویان شاغل به تحصیل در اوکراین اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی افزود: مطابق اعلام وزارت امور خارجه و اعلام وزارت علوم و آموزش عالی فدراسیون روسیه، دانشگاه‌های این کشور جهت پذیرش دانشجویان اوکراین در همان رشته و حتی در صورت بورسیه بودن در اوکراین، برای بررسی امکان تحصیل رایگان در روسیه اعلام آمادگی کرده‌اند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت گفت: مطابق رایزنی‌های انجام شده و هماهنگی با وزارت امور خارجه، امکان ادامه تحصیل به صورت غیرحضوری در دانشگاه‌های اوکراین فراهم شده است و توصیه می‌شود که این دانشجویان از فرصت ایجاد شده فعلی استفاده و به دانشگاه‌های مورد تأیید سایر کشورها منتقل شوند تا بتوانند از امکان انتقال یا ارزشیابی مدارک در پایان تحصیلات خود بهره مند شوند.

وی افزود: مطابق ضوابط، این افراد در صورت تحصیل بیش از نیمی از دوره در دانشگاه مورد تأیید و فارغ التحصیلی از آن دانشگاه، امکان ارزشیابی مدرک را خواهند داشت.

زمان انتشار مطلب 14 ارد 1401

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است