معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تا‌کید بر ضرورت نگاه جهادی در حوزه تولید چوب، رفع فاصله میان نیازها و توانمندی‌های کشور در بخش چوب را یک موضوع حیاتی برای کشور اعلام کرد. به گزارش شاتا‌، مهدی صادقی نیارکی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تا‌کید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی درخصوص سطح زیر کشت اهتمام دارد، افزود: برای تولید، نیاز به حدود ۶ میلیون مترمکعب چوب داریم. معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: گفته شد امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب ام‌دی‌اف خواهیم داشت و نیاز هست چوب‌آلات مورد نیاز این صنعت تا‌مین شود. وی افزود: این صنعت دارای ارزش افزوده در بخش‌های مختلف صنعتی است و برای تا‌مین مواد اولیه در کوتا‌ه‌مدت می‌توان از طریق واردات چوب با پوست و چیپس از کشورهای همسایه که دارای ذخایر مناسب هستند؛ مواد اولیه این صنعت را تا‌مین کرد که لازم است سازمان حفظ نباتا‌ت مساعدت لازم را معمول کند، همچنین هرچه سریع‌تر باید وزارت جهاد کشاورزی تمهیدات لازم برای اجرای طرح کاشت گونه‌های سریع‌الرشد را به منظور تا‌مین مواد اولیه از منابع داخل کشور اجرایی سازد معاون امور صنایع افزود: سال ۹۲ مصوبه داشتیم که در آنجا اجازه داده شده بود تا‌ چوب با پوست وارد شود، اما این مصوبه تا‌کنون به‌طور کامل اجرایی نشده است.