وی با بیان اینکه ۱۰۰۰ واحدی که بررسی می‌شود‌بیش از ۶۰ درصد تولید ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن را پوشش می‌دهند، تصریح کرد: بنابراین آمار این ۱۰۰۰ واحد وضعیت بیش از ۶۰ درصد صنعت‌و معدن کشور را نشان می‌دهد.  حالا به گفته این مقام مسوول بررسی ۳۱۹ واحد از این ۱۰۰۰ واحد در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری حاکی از این است که ۱۴۸ واحد بین ۲۰ تا ۵۰ درصد، ۴۰ واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد، ۴۵ واحد بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد و ۸۶ واحد بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تولید داشته‌اند. وی افزود: این ۳۱۹ واحد که از جمله واحدهای بزرگ و مهم جامعه آماری هستند مربوط به ۳۰ کالا از جمله بخش انواع سواری، لوازم خانگی، محصولات معدنی، محصولات بهداشتی و ... است.

جدیدترین آمار منتشر‌شده از سوی وزارت صمت نیز نشان می‌دهد که در ۱۰‌ماه‌ سال جاری، از بین ۲۹ کالای منتخب صنعتی، تولید ۲۰ کالا نسبت به مدت مشابه سال قبل بین ۳/ ۰ تا ۵۵۴ درصد افزایش یافته، تولید انواع لوازم‌خانگی با ۶/ ۳۹ درصد افزایش به بیش از ۵/ ۳ میلیون دستگاه رسیده و مانند ماه‌های اخیر بیشترین کاهش تولید مربوط به روغن ساخته‌شده نباتی بوده است.