logo

اخبار

قطع گاز کارخانجات تهران/ کارخانه‌های فاقد مازوت به تعطیلی کشیده شدند

قطع گاز کارخانجات تهران/ کارخانه‌های فاقد مازوت به تعطیلی کشیده شدند

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: تامین سوخت واحدهای صنعتی یا از طریق برق یا گاز یا سوخت‌هایی مانند مازوت است، در چنین شرایطی صنایع و کارخانجاتی که مازوت نداشته باشند کلا تعطیل می‌شوند اما صنایعی که مازوت دارند از آن استفاده می‌کنند.

ابوالفضل روغنی در مورد وضعیت گازرسانی به صنایع و کارخانجات اظهار کرد: وضعیت گازرسانی به صنایع بخصوص اطراف تهران به شدت ضعیف است و تعداد زیادی از کارخانجات شدت بار فشار را کم، یا به طور کلی قطع کرده‌اند. براساس قانون بهبود مستمر فضای کار؛ اگر قرار است اتفاقی برای واحدهای صنعتی بیفتد هم باید از پیش به آنها اطلاع داده شود و هم جبران خسارت شود.

وی ادامه داد: متاسفانه شرکت گاز بدون اطلاع و هماهنگی گاز تعداد زیادی از واحدهای صنعتی را در سراسر کشور قطع کرده است. بیشتر صنایعی که اطراف تهران هستند دچار مشکل قطع گاز یا کم شدن بار ورودی گاز هستند.

وی افزود: برای نمونه یکی از کارخانجات بسته‌بندی صنایع غذایی تعطیل شده و برای چند واحد دیگر هم همین اتفاق افتاده است چراکه راهی برای تامین سوخت نداشتند. باید این مشکل حل و جبران خسارت شود.

رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: تامین سوخت واحدهای صنعتی یا از طریق برق یا گاز یا سوخت‌هایی مانند مازوت است، در چنین شرایطی صنایع و کارخانجاتی که مازوت نداشته باشند کلا تعطیل می‌شوند اما صنایعی که مازوت دارند از آن استفاده می‌کنند. مازوت باید از مسیر خارج شود چرا که استفاده آن نه از نظر بهداشتی و نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

وی خاطرنشان کرد:‌ قانون صراحت دارد که صنایع تولیدی در اولویت قطع آب، برق و گاز نیستند ولی متاسفانه دستگاه‌های دولتی مثل شرکت گاز ابتدا واحدهای صنعتی را هدف می‌دهند که با قانون،  عقل و منطق تطابق ندارد. بنابراین این دستگاه‌ها باید در رفتارهای خود تجدید نظر کنند.

زمان انتشار مطلب 17 دی 1399

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است