logo

اخبار

فارغ‌التحصیلان کدام دانشگاه‌ها کمترین بیکاری را دارند؟

فارغ‌التحصیلان کدام دانشگاه‌ها کمترین بیکاری را دارند؟

براساس نتایج «پایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» توسط وزارت علوم، بین تعداد 85دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی کشور که در طرح پایش وزارت علوم مشارکت داشته‌اند، فارغ‌التحصیلان 18دانشگاه بالاترین میزان اشتغال را در مقطع لیسانس در کشور دارند که این دانشگاه‌ها شامل: صنعتی قم، صنعتی شیراز، کردستان، علم‌وصنعت، صنعتی اصفهان، دامغان، گلستان، یزد، تبریز، تفرش، صنعتی بیرجند، هرمزگان، صنعتی خواجه‌نصیر، خوارزمی و دانشگاه الزهرا هستند.

بین 85دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی که در پایش وزارت علوم مشارکت داشته‌اند، فارغ‌التحصیلان 18دانشگاه بیشترین نرخ اشتغال یا کمترین نرخ بیکاری را بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور دارند. این دانشگاه‌ها شامل: دانشگاه گلستان، علم‌وصنعت، کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، دانشگاه امام‌رضا(ع)، صنعتی بیرجند، علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، تربیت‌مدرس، لرستان، قم، دامغان، صنعتی شیراز، بجنورد، الزهرا، هرمزگان و یاسوج هستند.

براساس نتایج «پایش وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» وزارت علوم، در مقطع دکتری در بین 85دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی که در پایش وزارت علوم مشارکت داشته‌اند، فارغ‌التحصیلان 18دانشگاه به‌ترتیب شامل دانشگاه‌های الزهرا، قم، صنعتی سهند، علامه‌طباطبایی، یزد، علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی، علم‌وصنعت، زابل، خواجه‌نصیر، شهیدباهنر کرمان، علوم‌وفنون دریایی خرمشهر، مازندران، یاسوج، ولی‌عصر(عج) رفسنجان و صنعتی اصفهان کمترین نرخ بیکاری یا به‌عبارتی بیشترین نرخ اشتغال را بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور داشته‌اند.  در پایان متذکر می‌شویم ارزیابی و پایش وزارت علوم مربوط به کل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور نبوده و نتایج مربوط به 85دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز آموزش عالی است که در پایش وزارت علوم مشارکت داشته‌اند. براین اساس، دانشگاه‌ها و مراکزی که در گزارش حاضر از آنها نام برده شده، بهترین وضعیت را به‌لحاظ اشتغال فارغ‌التحصیلان داشته‌اند. یا به‌عبارتی، فارغ‌التحصیلان این مراکز بین 85دانشگاه ارزیابی‌شده، کمترین نرخ بیکاری را داشته‌اند.

زمان انتشار مطلب 19 فرو 1400

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است