logo

اخبار

بازار سیاه ماشین آلات کشاورزی

بازار سیاه ماشین آلات کشاورزی

در حالیکه دسترسی کشاورزان به تراکتور و کمباین چندان ساده نیست، این ماشین آلات پر مصرف کشاورزي در بازار آزاد به میزان فراوان وجود دارد و با قیمت چند برابري نرخ دولتی به فروش می رسد.

به گزارش یونیکسل این روز‌ها خرید تراکتور و کمباین برای کشاورزان تبدیل به یک چالش مهم شده است، چراکه در مورد تراکتور باید صف‌های طولانی و بروکراسی اداری زمانبری را طی کنند و در خصوص کمباین شرکت تولیدکننده مبلغ مازاد بر قرارداد برای تحویل این تولید خود در نظر گرفته است.
­ماجرا وقتی پیچیده‌تر میشود که انواع این ماشین آلات کشاورزی پرمصرف در بازار آزاد به وفور یافت میشود و دلالان میگویند با دسترسی‌هایی که دارند میتوانند ضمن تامین نیاز متقاضیان سند قطعی را نیز بنام بزنند، البته با قیمت دو برابری.
 
محمد بازارگان مشاور نظام صنفی کشاورزی با تایید این موضوع میگوید: دلالان با چند برابر قیمت ماشین آلات کشاورزی را به راحتی در اختیار متقاضیان قرار میدهند.
 
­این درحالیست که متقاضیان دریافت تراکتور و کمباین برای تهیه آن‌ها ابتدا باید به مرکز مکانیزاسیون جهاد کشاورزی استان خود مراجعه کنند و در نهایت با تایید این مرکز به کارخانه مربوطه برای دریافت ماشین مورد نیاز معرفی شوند.
 
حالا اینکه ماشین آلات کشاورزی چطور سر از بازار آزاد در میآورند نکته‌ای است که باید برای آن پاسخ یافت.
 
حمیدرضا نامی رئیس هیئت مدیره تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی میگوید این ماشین آلات در اختیار کشاورز نما‌هایی قرار میگیرند که نه قصد فروش بلکه هدف وارد کردن این ماشین آلات به بازار آزاد و سودجویی را دارند.
 
این ابهامات را از عباسی رئیس مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد که پیگیر شدیم گفت: کارخانه تولیدکننده کمباین حق افزایش قیمت در میانه راه را ندارد.
 
او میزان ماشین آلات کشاورزی عرضه شده به بازار آزاد را ناچیز میخواند و میگوید تنها نیم درصد کل این ماشین آلات مربوط به بازار آزاد است.
 
در سوی دیگر ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه کتمان موضوع چیزی را حل نمیکند از رسیدگی مجلس به بازار ماشین آلات کشاورزی ظرف روز‌های آتی خبر داد.
 
به هر صورت انتظار میرود ماشین آلات کشاورزی که اساس مکانیزاسیون صنعت کشاورزی را تشکیل میدهند به سهولت در اختیار کشاورزان قرار گیرند، نه اینکه تهیه این ماشین آلات به چالشی بزرگ برای کشاورزان تبدیل شود.
زمان انتشار مطلب 25 فرو 1400

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است