رزم‌حسینی اظهار کرد: در محور دوم قوانین مزاحم و مخل تولید احصا، به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ارسال شده است و محور سوم درخصوص هم‌افزایی دستگاه‌های موثر در امر تولید است که در این راستا اقدامات لازم را در هیات دولت انجام خواهیم داد.

وی همچنین با اشاره به دیگر برنامه‌های وزارت صمت گفت: روان‌سازی صادرات در حال انجام است، صادرکنندگان مجاهدان اقتصادی هستند و صادرات کشور با این روان‌سازی روز به روز در حال بهبود است.