دبیر کمیته اقدام ارزی از برگزاری سی‌امین جلسه کمیته اقدام ارزی خبر داده و گفته است: چهار پیشنهاد اعضای این کمیته در این جلسه تصویب شد و ابلاغ می‌شود.  به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری اظهار کرده است: این مصوبات شامل تعیین تکلیف ایفای تعهدات ارزی انتقال ماشین‌آلات و تجهیزات تولید داخل به مقصد مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی، تصمیم‌گیری درخصوص حیطه وظایف کمیته اقدام ارزی، چگونگی بهره‌مندی صادرکنندگان سال‌های ۹۸ و ۹۹ از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده و افزایش دوره زمانی عدم اعمال محدودیت‌های تجاری جهت صادرات از محل ورود موقت است.

وی افزوده است: با ابلاغ این مصوبات به کلیه مراجع ذی‌صلاح، ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

دبیر کمیته اقدام ارزی عنوان کرده است: براساس یکی از مصوبات کمیته اقدام ارزی، در مواردی که دارندگان پروانه‌های صادراتی نسبت به تنظیم اظهارنامه صادراتی به صورت عام، جهت انتقال ماشین‌آلات و تجهیزات تولید داخل به مقصد یکی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی اقدام کرده باشند، با تایید دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مبنی‌بر استفاده از آن ماشین‌آلات و تجهیزات در همان منطقه، از شمول ایفای تعهدات ارزی خارج خواهند بود.

قمری گفته است: این مصوبه صرفا درخصوص انتقال ماشین‌آلات و تجهیزات تولید داخل به مقصد یکی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی بوده و درخصوص سایر کالاها در جلسات قبلی کمیته اقدام ارزی تصمیم‌گیری شده است.

وی اظهار کرده است: براساس بررسی‌ها و استعلام‌های انجام شده از مراجع حقوقی و با توجه به فراز پایانی بند (۵) بخش (و) بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۷، درخصوص تصمیم‌گیری کمیته اقدام ارزی در حوزه موارد خاص ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، اعضای این کمیته، حیطه تصمیم‌گیری کمیته اقدام ارزی را خارج از موارد تصریح شده در بسته سیاستی  تشخیص داده و این موضوع را

تصویب کردند. دبیر کمیته اقدام ارزی بیان کرده است: از دیگر مصوبات سی‌امین جلسه کمیته اقدام ارزی تعیین تکلیف چگونگی معافیت مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان سال‌های ۹۸ و ۹۹ بود که اعضای کمیته ارزی پیشنهاد سازمان امور مالیاتی را به اتفاق آرا تصویب کردند. قمری افزوده است: بر این اساس صادرکنندگان سال ۹۸ که تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۹، به میزان ۷۰ درصد تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود را ایفا کرده‌اند، مشمول بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی و استرداد کامل مالیات ارزش افزوده خواهند بود.

همچنین سایر صادرکنندگان سال ۱۳۹۸ که از ابتدای مرداد ۹۹ تا پایان تیر ۱۴۰۰نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود به میزان ۹۰ درصد صادرات خود اقدام کنند، مشمول بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی و استرداد کامل مالیات ارزش افزوده خواهند بود. وی‌ درخصوص استرداد مالیات ارزش افزوده این دسته از صادرکنندگان بیان کرده است: براساس این مصوبه، صادرکنندگان سال  ۹۹ برای بهره‌مندی از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات ارزش افزوده کامل حاصل از صادرات موظف هستند تعهدات ارزی به میزان ۹۰ درصد ارزش صادرات خود را، حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ایفا کنند.

دبیر کمیته اقدام ارزی گفته است: بانک مرکزی ایران‌ از زمان دریافت لوح فشرده اطلاعات مربوط به ورود موقت صادرکنندگان از گمرک جمهوری اسلامی ایران، نتیجه بررسی وضعیت ایفای تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان را ظرف ۴۵ روز اعلام کند، همچنین کمیته اقدام ارزی، دبیرخانه کمیته را موظف کرد ظرف مدت یک هفته و با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی نسبت به تدوین فرمت مورد تایید ارائه اطلاعات صادرات از محل ورود موقت و واردات موقت صادرکنندگان و همچنین برنامه زمان‌بندی ارائه اطلاعات توسط صادرکنندگان از محل ورود موقت اقدام کند.