logo

اخبار

شرایط یکسان صدور مجوز برای همه متقاضیان مجوزهای صنعتی و معدنی

شرایط یکسان صدور مجوز برای همه متقاضیان مجوزهای صنعتی و معدنی

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت با تاکید بر وجود شرایط یکسان صدور مجوزهای صنعتی و معدنی در کشور برای تمامی متقاضیان، گفت: شرایط و ضوابط مربوط به صدور مجوزها، به صورت عمومی اطلاع رسانی می‌شود.

علیرضا هادی ضمن تکذیب شایعات مربوط به ایجاد رانت در صدور مجوزها، بر رعایت ضوابط قانونی در روند صدور مجوزهای صنعتی و معدنی تاکید کرد و گفت: تمامی مجوزهای صنعتی و معدنی در کشور بر اساس ضوابط مشخص شده که به صورت عمومی و ازطریق وبگاه وزارت صمت، به اطلاع همه ذینفعان رسیده است و در هنگام ثبت درخواست نیز به صورت الکترونیکی مجدداً به اطلاع ایشان می‌رسد، صرفاً به‌صورت الکترونیکی و در سامانه بهین.یاب صادر می‌شود.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری و امور طرح‌های وزارت صمت با بیان اینکه در مرحله صدور مجوز اهلیت‌سنجی متقاضی الزامی نیست که موجب تاخیر در صدور مجوز نگردد و نیز زمینه احتمالی ایجاد رانت و فساد نیز به حداقل ممکن کاهش یابد، افزود: در فرآیند صدور مجوزهای مربوط به وزارت صمت، ضوابط مربوط به خوراک و ماده اولیه، مسائل زیست محیطی، موضوعات و مباحث مربوط به زیرساخت‌ها و سایر موارد، به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود و از این لحاظ تفاوتی بین متقاضیان مختلف وجود ندارد.

زمان انتشار مطلب 27 خرد 1400

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است