هر چند لایحه مالیات بر عایدی‌سرمایه‌ در سال‌های اخیر از سوی دولت به مجلس دهم ارائه شد، اما سال گذشته و به‌ویژه سال‌جاری مجلس یازدهم، طرح مالیات بر عایدی‌سرمایه را دنبال کرده و کلیات آن نیز در هفته‌های اخیر به تصویب رسیده است. زمان اجرای این سیاست نیز بسیار حائز اهمیت است، در شرایط فعلی اقتصاد با تورم بالا و تولید به‌دلیل افزایش هزینه‌های آن با رکود مواجه است، اتخاذ سیاست مالیاتی به منظور افزایش پایه‌های مالیاتی نوعی سیاست مالی انقباضی محسوب می‌شود و به‌دلیل افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری به رکود تولید دامن می‌زند. بنابراین در شرایط فعلی دولت و سیاستگذاران باید به سیاست‌های جانب عرضه که منجر به افرایش عرضه کل اقتصاد می‌شود توجه داشته باشند. در این پرونده باشگاه اقتصاددانان اثر مالیات بر عایدی سرمایه را در بازارهای خودرو، مسکن و سرمایه با نگاه کلان اقتصادی بررسی کرده‌ایم.