logo

اخبار

شوک حقیقی ها به بورس، پول ها یکدفعه از بورس رفتند!

شوک حقیقی ها به بورس، پول ها یکدفعه از بورس رفتند!

به گزارش اقتصادنیوز ، معاملات بازار سهام در روز سه شنبه شاهد ریزش شدید شاخص ها در بورس و فرابورس بود. بدین ترتیب شاخص کل بورس با کاهش 33.5 هزار واحد (معادل 2.27 درصد) در نقطه 1.445 میلیون واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن بورس نیز با افت 6.7 هزار واحد (معادل 1.74 درصد) در نقطه 380.2 هزار واحد ایستاد.
فولاد، فملی، شستا، فارس، ومعادن، شبندر و شپدیس با بیشترین کاهش ارزش بازار بیشترین تاثیر را در افت شدید شاخص کل بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم با افت 259.36 واحد به نقطه قبلی 19.93 هزار واحد ایستاد. هرمز، زاگرس، آریا، صبا، شگویا، ارفع و شاوان نیز با بیشترین کاهش ارزش بازار بیشترین تاثیر را در افت شدید شاخص کل فرابورس داشتند.
حقیقی ها از بورس و فرابورس پاپس کشیدند
ارزش کل معاملات بازار سهام 8.46 همت برآورد شد که سهم معاملات خُرد سهام 5.8 همت شد. در این روز حقیقی ها 1.018 همت از بازار سهام خارج و 56.1 میلیارد تومان به صندوق های درآمد ثابت وارد کرد. امروز با خروج 10،184 میلیارد ریال پول اشخاص حقیقی از سهام، رتبه اول در دو ماه اخیر و رتبه سوم خروج طی سه ماه اخیر رقم زده شد.
سرانه معامله حقیقی ها در این روز به نفع فروشندگان بود؛ بدین ترتیب سرانه خرید 33.2 میلیارد تومان و سرانه فروش حقیقی ها نیز 38.1 میلیارد تومان شد.
ارزش صف های خرید از 2.29 همت به 215.8 میلیارد تومان رسید. همچنین اررزش صف های فروش از 108.1 میلیارد تومان به 1.19 همت رسید. تعداد نمادهای دارای صف خرید (78 نماد) بسیار پایین تر از تعداد نمادهای دارای صف فروش (244 نماد) قرار گرفت. شدت خروجی پول ها از همان ابتدای ساعت معاملات آغاز شد و این در حالی بود که در پایان معاملات امروز، صف های فروش هزار میلیارد تومان شد.
حقیقی ها در نمادهای وساپا با 48.5 میلیارد تومان و ورنا با 44.1 میلیارد تومان بیشترین ورودی و در نمادهای فولاد با 107.7 میلیارد تومان، شبندر با 71.5 میلیارد تومان، تجلی با 65 میلیارد تومان، شتران با 42.7 میلیارد تومان، ملت با 33.4 میلیارد تومان بیشترین خروجی را ثبت کردند.
حقوقی ها در نمادهای خساپا، شستا، وبصادر، وبملت و وتجارت بیشترین موقعیت های خرید و در نمادهای شسپا، وساپا، چکاپا، البرز و همراه بیشترین موقعیت فروش ایجاد کردند.
چند نماد بیش از 2.5 درصد کاهشی در بورس و فرابورس شدند
بیشترین نسبت حجم به شناوری در معاملات امروز برای نماد بهیر با 50 درصد بود. س.توسعه تجارت هیرمند در بازار پایه زرد فرابورس با 2.85 درصد با تشکیل صف خرید روبه رو شد. همچنین 50 نماد در معاملات امروز بیش از 2.5 درصد افزایش و 413 نماد بیش از 2.5 درصد کاهش را تجربه کردند.
در بورس کطبس با 4.99 درصد بیشترین افزایش قیمت و فاسمین با 4.99 درصد بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. بیشترین حجم معاملات برای نمادهای شستا، وساپا، ورنا، خبهمن، ملت و خودرو به ثبت رسید و خودرو، سرمایه‌گذاری ها، فلزات اساسی، فرآورده نفتی و شیمیایی هم برترین گروه های صنعت از لحاظ ارزش معاملات بودند.
در فرابورس نیز بیشترین افزایش قیمت برای نماد کپرور با 22.71 درصد و بیشترین کاهش قیمت برای نماد هرمز با 4.99 درصد بود.بیشترین حجم معاملات در فرابورس هم برای نمادهای جلی، کرمان، ثتران، کارا و تلیسه بود.

زمان انتشار مطلب 23 فرو 1401

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است

کلیه حقوق وبسایت متعلق به شرکت نونگار است